fotíme

vchynicko-tetovský plavební kanál

V dávných dobách si města v srdci Čech vystačila se dřevem, které rostlo v lesích okolo nich. Jak se však zvětšovala a přibývalo jim obyvatel, lesů ubývalo a cena dřeva rostla. Oproti tomu v horách, jako jsou Krkonoše nebo Šumava, bylo lesů stále habaděj a dřevo tam bylo laciné. Majitelé těchto lesů si brzo uvědomili, jakých ohromujících zisků by mohli dosáhnout, kdyby dřevo nějakým způsobem dopravili do měst a tam za draho prodali. Jenže možností dopravy tak hmotného materiálu nebylo mnoho... a tak využili jedinou, možnost plavení dřeva po vodě. Překážkou však byly různé skály a peřeje. Jednou z takových nepřekonatelných překážek bylo i kamenité koryto řeky Vydry pod Antýglem. Řešení našel až známý stavitel vodních cest Ing. Josef Rosenauer, který navrhl nesplavnou Vydru obejít zbudováním vodního kanálu. Dílo se podařilo a za několik let se knížeti Schwarzenbergovi, který byl majitelem panství a investorem stavby, investice mnohonásobně vyplatila. Dnes už se kanálem dřevo neplaví, ale je stále udržovaný a voda jím proudí, protože jeho velká část slouží jako náhon pro vodní elektrárnu v Čeňkově pile. Kromě krásného, opraveného hradloveho mostu - rechle - na počátku kanálu jsou nádherné i kamenné klenuté můstky, které se na osmi místech klenou nad zlatavě hnědou rašelinnou vodou, proudící v kanálu. Podél kanálu vede také krásná cesta, kterou je radost projít si pěšky nebo si ji projet na kole.

komentář autora:V dávných dobách si města v srdci Čech vystačila se dřevem, které rostlo v lesích okolo nich. Jak se však zvětšovala a přibývalo jim obyvatel, lesů ubývalo a cena dřeva rostla. Oproti tomu v horách, jako jsou Krkonoše nebo Šumava, bylo lesů stále habaděj a dřevo tam bylo laciné. Majitelé těchto lesů si brzo uvědomili, jakých ohromujících zisků by mohli dosáhnout, kdyby dřevo nějakým způsobem dopravili do měst a tam za draho prodali. Jenže možností dopravy tak hmotného materiálu nebylo mnoho... a tak využili jedinou, možnost plavení dřeva po vodě. Překážkou však byly různé skály a peřeje. Jednou z takových nepřekonatelných překážek bylo i kamenité koryto řeky Vydry pod Antýglem. Řešení našel až známý stavitel vodních cest Ing. Josef Rosenauer, který navrhl nesplavnou Vydru obejít zbudováním vodního kanálu. Dílo se podařilo a za několik let se knížeti Schwarzenbergovi, který byl majitelem panství a investorem stavby, investice mnohonásobně vyplatila. Dnes už se kanálem dřevo neplaví, ale je stále udržovaný a voda jím proudí, protože jeho velká část slouží jako náhon pro vodní elektrárnu v Čeňkově pile. Kromě krásného, opraveného hradloveho mostu - rechle - na počátku kanálu jsou nádherné i kamenné klenuté můstky, které se na osmi místech klenou nad zlatavě hnědou rašelinnou vodou, proudící v kanálu. Podél kanálu vede také krásná cesta, kterou je radost projít si pěšky nebo si ji projet na kole.
místo:Šumava, mezi Antýglem a Rokytou
datum vyfocení:25. července 2011
rubrika:věda a technika
přidal(a):tom
autor(ka) fotografie:tom
čas přidání:09.08.2011 21:57:17