fotíme

autor tom

všechny fotografie autora (437):

Vodopád v Terčině údolí se sice zrodil v hlavince krásné kněžny Terezie a v život ho uvedly pilné ruce jejích poddaných, ale i tak je to tady nádherný kout přírody. příroda 20.07.2016
Až pojedeš tam k Virginskejm horám blíž,
uvidíš tam vedle trati z pražců kříž,
koleje tam v noci svítěj' jako bronz,
tam umřel král mašinfírů Casey Jones.
(Michal Tučný - Casey Jones) momentky 20.07.2016
Světlo a temnota dodá soše života... noc 20.07.2016
Průhled z novogotického litinového krytého podloubí do Dolení zahrady. experimenty 20.07.2016
Vystoupat na Velkou věž zámku Hluboká je příjemný zážitek. Výhled z ní je do dalekého i blízkého okolí, zajímavý je však i pohled z výše na nejrůznější cimbuříčka a věžičky, kterých má Hluboká celkem 16. krajina 20.07.2016
Největším pokladem naší země jsou korunovační klenoty českých králů - nádherná umělecká díla ze zlata a těch nejdražších drahých kamenů, jejichž největší hodnotou je však to, že jsou symbolem naší dlouhé historie a naší státnosti. Vystavované lidu jsou jen při výjimečných příležitostech jednou za několik let, k jejich spatření je nutné dlouho čekat a pak vidět jen na pár chvil. Kdo zavítá do Českého Krumlova, ten sice spatří jen kopie, ale věrné a mistrovské a může se dívat takřka jak dlouho chce. umělecká díla 20.07.2016
Český Krumlov je krásné historické město plné tak nádherných domů, že je zařazeno do prestižního seznamu kulturních památek chráněných organizací UNESCO. Jeho korunou je obrovský zámek, který však nezapře, že býval nedobytným hradem. Zajímavostí jsou i kryté cestičky a pavlače, které se proplétají celým městem. města 20.07.2016
Jihočeské muzeum sídlí v Českých Budějovicích v monumentální novorenesanční budově, která vypadá jak malý zámek a to nejen zvenčí, ale i zevnitř, kde návštěvníci můžou obdivovat krásnou schodišťovou halu. architektura 20.07.2016
Zámek Blatná je architektonickým skvostem a místem s velmi dlouhou historií, která počíná už ve středověku, kdy tu stál řádový hrad templářských rytířů. architektura 21.04.2014
zámek Lauenstein, ležící ve stejnojmenném městečku asi 15 km od Cínovce, je pravou perlou severské renesance. Uvnitř je městské muzeum, ale nejkrásnější na zámku je jeho architektura - kromě úžasné sklípkové klenby tu najdeme i sál s nádhernou hřebínkovou klenbou, úžasný Turecký neboli Erbovní sál s bohatou štukovou výzdobou i konzoly s lidskými hlavičkami. Najdeme tu však také úžasně zachovalý zámecký kriminál. architektura 14.09.2013
V Zinnwaldu - vesnici, která je téměř pokračováním Cínovce v Německu - můžeme navštívit opuštěný a zpřístupněný starý důl na cín, jehož prohlídková trasa je téměř 3 km dlouhá. Většina jí vede nízkými štolami, kudy člověk musí kráčet v předklonu a nemít helmu, hlava by si přišla na své. O to větším překvapením jsou náhle se před užaslým návštěvníkem zjevivší neuvěřitelně obrovské prostory, připomínající spíš jeskyni než starý důl. K jejich největším zajímavostem patří krásné podzemní jezero. dokumentární 14.09.2013
výhled z vyhlídky na Koruně směrem k západu na hřeben Broumovských stěn a Broumovskou kotlinu krajina 14.09.2013
Velkou věží hradu Bezdězu obíhá točité schodiště, zajímavé tím, že je samonosné - ukotvené jen na straně ve zdi, nedrží ho žádný středový sloupek. Je zajímavé, podívat se prázdným prostorem až dolů. architektura 19.08.2012
hora Plešivec je nádherná - najdeme tu Smaragdové jezírko v opuštěném lomu, hluboké lesy i nádherné skály se suťovými poli a přírodními bonsajemi flora 15.08.2012
Už jste někdy viděli, jak na vás slepýš vyplazuje jazyk? fauna 15.08.2012
Pro výrobu železa a oceli není potřeba jen ruda a uhlí, je potřeba i velké množství vápence, aby na sebe vázal uhlík a fosfor a tak pomáhal vytvořit lepší a kvalitnější kov. S rozvojem železárenství na Kladensku se rozvíjela i těžba vápence v Českém krasu a to obzvláště v okolí vsi Mořina, kde postupně vzniklo 18 jámových lomů a mezi nimi desítky kilometrů důlních štol. Postupně jich však většina byla opuštěná, příroda si je vzala zpátky... a dávní trampové a hledači romantiky tu našli pravý ráj. Připomínalo jim to tu krajinu z westernových románů a tak strohé lomařské názvy nahradili jmény Velká a malá Amerika, Mexiko, Podkova, Kamensko, Pustý lom, Liščí lom, Soví ráj... a mnoha dalšími. Lidé tu zažívali příběhy lásky, ale bohužel si tu čas od času i smrt vzala svou oběť... tak postupně vznikly děsivé pověsti o vraždícím člověku, skrývajícím se v temnotách, jménem Hagen. Tábořiště, osady i trampy smetla moderní doba, ale i dnes tu lidé hledají střípky dávné krásy a romantiky těchto míst... krajina 15.08.2012
Chrustenická šachta bývala jedním z našich největších dolů na železnou rudu a její šachty a vlečné jámy sahají do několikasetmetrové hloubky - až pod pomyslnou hladinu moře. Je to tajemný svět nekonečných štol, které jsou z velké části zaplavené vodou, netopýrů a duchů dávných dob. Přesto můžeme do tohoto světa vstoupit i my, neboť jeho část zpřístupnila společnost nadšených průzkumníků podzemí CMA a my tu tak můžeme poznat život dávných havířů, spoustu zajímavých technických exponátů i zakusit jízdu pravým důlním vlakem. dokumentární 15.08.2012
Český kras není zdaleka tak velký, jako jeho moravský kolega, ale nabízí také velké zajímavosti - dramatickou krajinu se skalami a stěnami opuštěných lomů, krásnou řeku Berounku, spoustu jeskyní, léčivé prameny i místa, kde kráčela dávná historie. krajina 15.08.2012
V hornickém skanzenu Solvayovy lomy uvidíte a zažijete mnoho zajímavého. Najdete tu dochované a hezky opravené lomařské stavby a zařízení, pilní lidé ze sdružení Barbora znovu vystavěli dávno zaniklý systém úzkorozchodných kolejí a výhybek - a tak tu můžete zažít jízdu nefalšovaným lomařským vláčkem. Je dlouhá skoro dva kilometry a vede členitým terénem opuštěných lomů, kdy chvíli jedete pod skalními stěnami jednoho opuštěného lomu, chvíli se po levé straně objeví další velký lom pod vámi. Zajímavou zastávkou je však i dochovaná důlní štola, ve které je schováno mnoho důlních mašinek a vozíků. momentky 15.08.2012
Co člověk vyrval přírodě, to si příroda s fascinující rychlostí dokáže vzít zpět. V soustavě několika ohromných lomů, vzájemně propojených kolejemi úzkorozchodné lomařské železnice se těžil vápenec pro Solvayovu továrnu na sodu v Neštěmicích. Když ruch v lomech definitivně utichl, vzala si je příroda rychle zpět a dnes jsou zarostlé stromy, keři, kvetou tu i některé chráněné rostliny a žijí vzácní živočichové. Přesto se tu můžeme seznámit díky šikovným lidem z občanského sdružení Barbora s historií těžby v těchto lomech a vidět tu mnoho zajímavých věcí. příroda 15.08.2012
vyškrábete-li se od vápenky v Kunčicích pod nákladní lanovkou, která do vápenky vede z lomu v Černém Dole, prudkým svahem a buřáním nahoru, přejdete vrcholovou planinu a sejdete kousek dolů, za sloupem č. 44 se před vámi otevře nádherný výhled na celé Krkonoše od Kotle až po Černou horu. Ale vidíte také skoro celou trať lanovky, která končí až v Černém Dole - v hlubokém údolí pod samotnou Černou horou. dokumentární 13.01.2012
Hradlové mosty neboli rechle byly dříve všude tam, kde se na řece plavilo dřevo a to na místech, kde jeho plavba končila, nebo ji bylo třeba usměrnit. Když se přestalo po řekách plavit dříví, většinu hradlových mostů vzal čas. Ve špatném stavu byla i rechle u Modravy, ale v roce 2001 byla krásně opravena jako technická památka, která zároveň slouží i jako most pro všechny, kteří chtějí vyrazit na kole či pěšky po krásné silničce, vedoucí podél vod Vchynicko - tetovského plavebního kanálu, který zde začíná. Zatímco dnes rechle vypadá jako neobyčejný most, v dobách, kdy sloužila svému účelu, byla navíc vybavena dřevěným mřížovím, na kterém se zachytávaly plavené špalky a kmeny a lidé, vybavení dlouhými tyčemi, usměrňovali a postrkávali dřevo do plavebního kanálu. dokumentární 30.12.2011
Pro člověka z malého města je Praha, Brno a podobná města místem mnoha zajímavých, podivuhodných a nezvyklých věcí. Jednou z nich jsou i tramvaje, kterých jezdí po Praze neuvěřitelná spousta typů, od takových těch starých a klasických až po úplně nové úplně jiného vzhledu. A tak jsem v tento den po třetí v životě jel tramvají... věda a technika 29.12.2011
Mám tu pro vás dneska malou hádanku - máte za úkol uhádnout, jak se tohle místo jmenuje. Zvládnete to určitě lehce, když vám řeknu, že se nedíváte na nějaký jen tak rybník, je to docela velká vodní nádrž a zároveň i koupaliště neboli plovárna a zpěvačka Lenka Filipová tu byla tenkrát sama... dokumentární 29.12.2011
Divoká Šárka je obdivuhodným údolím plným úžasně vysokánských skal a míst, která si nezadají se scenériemi někde z vysokých hor. Zajímavý je však i výhled z vyhlídek na okraji údolí, kde jsou nádherné skály a stepní krajina se suchomilnými rostlinami a malými, zakrslými stromy. příroda 29.12.2011
Levý Hradec dnes vypadá jako obyčejná vesnička, která je součástí města Roztoky u Prahy, ale ve skutečnosti je to místo hodně neobyčejné. Na vysokém ostrohu, obtékaném řekou Vltavou, totiž bujel život už na samém úsvitu dějin Čech, kdy zde bylo první sídelní hradiště knížecího rodu Přemyslovců a kníže Bořivoj tu nechal postavit první křesťanský kostel na území Čech. architektura 29.12.2011
16. června se v Krkonošském muzeu uskutečnila zajímavá akce - cesta proti proudu času do časů před 100 lety. V těch časech chodil po Krkonoších rytec pan Erich Fuchs a vytvářel nádherné grafické listy s motivy ze života lidí z Krkonoš - jejich těžkou práci, interiéry chaloupek i různé zajímavé lidi. Výstavu jeho umění jsme si mohli prohlédnout a také se vžít na chvíli do těch dávných dob prostřednictví hudby i chutí - k ochutnání byly chlupaté knedlíky, kyselo, buchty, bezová šťáva nebo kozí sýr. Pohladit jsme si mohli i několik pěkných bílých i hnědých koziček a zavzpomínat, že tihle skromní a houževnatí tvorové v časech minulých často drželi chudé horaly svým mlékem při jejich bídném životě. fauna 29.12.2011
Dnes si pro nás příroda nachystala krásnou podívanou - měsíc v úplnku se zanořil do stínu Země a setrval v něm tak dlouho, že to bylo jedno z nejdelších úplných zatmění v tomto století. V Podkrkonoší nám bohužel štěstí nepřálo - obloha byla zatažená mraky a jen na úplný konec Měsíc na chvíli probleskl mezi cáry mračen... noc 29.12.2011
Co může být krásnějším pohledem pro rybáře, než rybník, plný rybiček a navíc v krásném teplém slunečném dni pozdního jara? příroda 29.12.2011
Když rozkvete jediná pampeliška, celkem si toho nikdo nevšimne. Když jich rozkvetou tisíce, celá krajina se rozzáří jejich krásnou žlutou barvou a díky nim je květen nejkrásnější částí jara. flora 29.12.2011
Podívá-li se člověk na sníh zdálky, připadá mu tak vcelku pořád stejný. Podívá-li se však zblízka, zjistí, že sníh má mnoho podob. makro 29.12.2011
I když u nás v Krkonoších sníh je, zima je zatím taková uplakaná a plná mlh a inverzí. Začátkem letošního roku byla mnohem krásnější - plná sluníčka a jiskřivého sněhu. A tak si na ni trochu zavzpomínáme. krajina 29.12.2011
na hřbitově v předvečer svátku Všech svatých je hezky... umělecká díla 12.11.2011
krásný starý dům u brány zámeckého parku v tajemném předvečeru svátku Všech svatých noc 12.11.2011
krajina 18.10.2011
krajina 18.10.2011
Nákladní lanovka, která vozí vápenec z lomu v Černém Dole do vápenky v Kunčicích je jednou z posledních nákladních lanovek ve střední Evropě a také nákladní lanovkou, která překonává největší převýšení. Všechny vozíky pohání jediný motor, který je umístěný ve strojovně v Černém Dole, kde teď spolu jsme. Vidíme před sebou prostoru stanice a kolej, kudy přijíždějí prázdné vozíky. Ty jedou až k násypce v nejvzdálenější části, kde jsou naložené vápencem a několik už jich čeká připravených na odjezdové koleji. Několik jiných jich stojí na slepé koleji, kam byly odstavené asi kvůli opravě, nebo jsou tu navíc pro případ, že by se některý porouchal. Kromě toho tu ale stojí i jeden osobní vozík se dvěma sedátky, který slouží pro kontrolní jízdy, při nichž se kontroluje stav nosných lan. věda a technika 19.09.2011
Vydáte-li se z Nového Města nad Metují po žluté značce Klopotovským údolím do Slavoňova, narazíte hned na začátku na ohrady a klece se zvířaty - s divokými pašíky, klece s krůtami a bažanty nebo ohradu s jeleny. A zatímco v přírodě před vámi divocí pašíci utíkají nebo v horším případě vy nestačíte utíkat před nimi... sotva vás zahlédnou v Obůrce, hned se ženou k ohradě radostně kvičíc. Narozdíl od podobných míst je tady totiž krmení povoleno a oni už se těší na laskominky, které jste jim možná přinesli. Ale nezlobí se ani když nepřinesete nic a nechají se klidně i pohladit. fauna 11.09.2011
Když doba ledová zuřila nejvíce, sahal neskutečně obrovský pevninský ledovec od severního pólu až k severním svahům Krkonoš. Jejich vrcholy byly pokryté věčným ledem, jehož mohutné splazy neustále putovaly od vrcholů k úpatím a jeho pohyb postupně vyhloubil mohutné ledovcové kary. Nejimpozantnější z nich jsou Sněžné jámy, Obří důl, Kotel nebo Labský důl. Ve dvou karech na polské straně Krkonoš vznikla dvě ledovcová jezera, zvaná Vielki a Maly Staw. Dalšími ledovcovými jezery v Krkonoších jsou Śnieżne Stawki ve Sněžných jamách, u nás je jediným krkonošským jezerm rašelinné Mechové jezírko v Kotli. krajina 06.09.2011
Na úbočí pod nejvyššími horami Krkonoš stojí kostel, který je typický pro drsnou zemi podobně krásných hor... Norsko. Postavili si ho tam na břehu jezera Wang ve 12. století, ale ve století 19. byl už hodně zchátralý a nepostačoval potřebám farnosti. Chtěli si postavit nový, ale neměli na něj peníze, tak se rozhodli starý kostel prodat. Kupcem se stal sám pruský král Fridrich Vilém IV. Napřed měl kostel stát na Pavím ostrově v Berlíně, ale král chtěl, aby kostel zůstal i nadále kostelem a tak ho nakonec na prosbu hraběnky Frideriky von Redern nechal po řece a na vozech převézt až do Krkonoš. Tady byl znovu postaven, mnohé jeho zchátralé části byly postaveny úplně nově. Nakonec k němu byla z krkonošské žuly postavena i věž ve stejném stylu. Obdivuhodné jsou na něm vyřezávané portály v byzantském stylu, s bohatě propletenými úponky, vikingskými bojovníky nebo lvy. noc 04.09.2011
Stará Boleslav je fascinujícím místem. Je to jedno z nejstarších přemyslovských hradišť a bylo to první místo v Čechách, které bylo na příkaz Boleslava I. Ukrutného opevněno masivní kamennou hradbou po římském způsobu. 
Hlavně je však známá jako místo mučednického skonu knížete svatého Václava, který byl zavražděn před vraty kostela sv. Kosmy a Damiána. Stal se světcem a kníže Břetislav I. tu nechal postavit kostel svatému Václavu zasvěcený. Teď spolu stojíme v úchvatné románské sloupové síni, která je vlastně původním kostelem Kosmy a Damiána a je v ní symbolický hrob sv. Václava na místě, kde byl opravdu několik let pohřben. architektura 25.08.2011
Otakárek fenyklový je motýl, který má rád teplá místa a tak se s ním nejčastěji potkáme na vrcholech kopců a skal fauna 21.08.2011
Z hradu Jenštejna se zachovala jen část brány a válcová věž, ale přesto je to hrad zajímavý svým vzhledem, polohou i svou historií.
Leží takřka uprostřed roviny - na vršku v drobném údolíčku a tak jeho majitelé řešili obranu tím, že nechali vystavět velkou hráz, která umožňovala údolíčko zatopit a udělat tak z hradu vodní hrad.
Nejpevnějším prvkem jeho obrany byla vysoká válcová věž, stavěná z pískovcových kvádrů, z nichž některé mají vystouplou přední stranu. Vypadá románsky, ale je ryze gotická. Zatímco dvě temná spodní patra sloužila k ukládání zásob (případně k odkládání nepohodlných osob), ve vyšších patrech měl své místnosti pán hradu - arcibiskup Jan z Jenštejna, který dal věž úplně přestavět z věže starší. Dodnes se zachovala krásná gotická kaple, do které se přichází po šnekovém schodišti v síle zdi. Její loď je kulatá, zaklenutá křížovou gotickou žebrovou klenbou a na ni navazuje presbytář v síle zdi se šesti žebry křížové klenby. Ještě o patro výše byla pracovna, kde asketický arcibiskup studoval svaté knihy a psal zanícené traktáty, propagující asketický a zbožný život. architektura 21.08.2011
Za časů, kdy Evropu rozdělovala Železná opona, rostly na vrších po obou stranách této ostře střežené hranice vojenské radarové věže... u nás to bylo na Dyleni, Velkém Zvonu, Havranu, Čerchově... a také na Poledníku. V Německu je opuštěná radarová věž na hoře Schneeberg ve Smrčinách, radarové věže bývaly i na vrcholu Velkého Javoru a pravděpodobně dodnes funkční radarové věže najdeme na vrcholu pohoří Hoher Bogenu. Sloužily ke sledování letového provozu nad hranicí i na 
nepřátelském území nebo k odposlechu radiového vysílání. Po pádu Železné opony ztratily radarové věže povětšinou smysl a jejich osudy jsou různé - z Dyleně se stal televizní vysílač, torzo věže na Havranu čeká na zbourání (pokud se tak již nestalo), věž na Čerchově je opuštěná, jen na Velkém Zvonu radarová stanice dodnes funguje a slouží k řízení letového provozu. Ze všech věží si ale můžeme nejlépe prohlédnout radarovou věž na Poledníku, protože ta po velkém bourání okolních objektů a náročné přestavbě slouží jako krásná rozhledna. Ve dřevěné nástavbě věže, kde dříve byly radary a různá vojenská zařízení, si dnes můžeme koupit spoustu pohledů, pohrát si, prohlédnout si následky řádění uragánu Kyrill i obrázky šumavské přírody. Přesto ale všechno vojenské nezmizelo, jedno patro je věnované i vzpomínkám na Železnou oponu, různé vojenské technice a můžeme si tu prohlédnout také model, jak vypadal Poledník za časů, kdy byl ještě ostře střeženou a tajnou vojenskou stanicí. člověk 17.08.2011
nejsem sice znalec růžovek a tak se jim spíš vyhýbám, ale tohle si myslím, že růžovka opravdu je - nemá rýhovaný okraj klobouku a má rýhovaný prstýnek. flora 16.08.2011
Díváme-li se z hradu Rýzmberku nad Kdyní na krajinu Všerubského průsmyku, uzavírá nám obzor rozložitá a mohutná hora s několika vrcholy jménem Hoher Bogen, která již leží na území Bavorska. A nás možná napadne... co se skrývá za ním? Za ním se skrývá další horský hřbet, jménem Kaitersberg, který vypadá, že vznikl tak, že Stvořitel vzal velikánskou tyč, zaryl ji do země, podložil si ji kamenem a pořádné zapáčil. Vznikla tak hora, která se z jedné strany zvedá do výše... a najednou končí skalní hranou, jako by na tom místě byla hora ulomená. Vědci mají ale o vzniku takové hory jasno - říkají ji kuesta. Jsou takové kuesty i u nás, třeba Broumovské stěny, asi je jí i Babí lom blízko Brna. 
Kaitersberg je nádherná hora, plná skal a nádherný výhledů. Najdeme tu i jeskyni, v níž se skrýval loupežník Heigel, na vrcholu Grosser Riedelstein najdeme pomník spisovatele Maxmiliana Schmidta, který ve svých dílech opěvoval krásu Bavorského lesa. Svůj ráj tu ale najdou i horolezci, znalci i neznalci si můžou dát v chatě pod vrcholem Mittagsteinu pasovské pivo (chutná jinak než české, je méně chmelové, ale osvěží a jde se po něm jedna radost, obzvlášť když člověk vyžízněný z vedra vyžahne hned dvě). Jen cyklistům doporučuju nechat kolo doma, po Kaitersbergu cesty plné balvanů nepřejí jejich vášni. krajina 12.08.2011
Z pyšných paláců a věží mocného hradu Rabí zůstaly jen zříceniny... ale pod nimi se rozkládá přízračné bludiště valeně klenutých místností, širokých i úzkých schodů, nečekaných výklenků, svět věčné temnoty a kapek vody, kanoucích po dlouhé časy ze stěn a stropů, které za staletí vytvořily drobné krápníčky. Sta a sta nohou prošlapalo schody a podlahy při hledání požitků těla, skrýše... a někdy jejich majitelé našli v temných hlubokých zákoutích i svou smrt. Kdo ví, co se tu ozývá za temných nocí, kdy toulaví psi vyjí v okolí a vítr lká ve stromoví... interiér 12.08.2011
Měsíčku na nebi hlubokém, světlo Tvé daleko vidí, po světě bloudíš širokém, díváš se v příbytky lidí. Po světě bloudíš širokém, díváš se v příbytky lidí. 

I když je nám všem známým autorem opery Rusalka Antonín Dvořák, není jediným jejím autorem. Libreto k ní totiž napsal Jaroslav Kvapil a Antonín Dvořák ho zhudebnil. Inspiraci k příběhu autor hledal ve svých rodných Chudenicích a nejvíc při tom myslel na romantická jezírka ukrytá ve stromoví a růžových keřích, kam se chodil jako malý koupat. dokumentární 12.08.2011
Černé jezero je největší a nejhlubší ledovcové jezero v České republice. Ze Špičáckého sedla k nemu vede krásná silnička, po níž se dá dojít pěšky, dojet na kole, ale je také možné nechat se tam dovézt kočárem, taženým koňmi. I když má jezero jméno Černé, jeho voda je úžasně modrá a krásně čistá. příroda 12.08.2011
Rabí je největším hradem České republiky. Přestože to je v podstatě zřícenina, zachovalo se na něm i mnoho místností - tajuplné sklepy i přízemní místnosti, v nichž si můžeme prohlédnout různé archeologické nálezy z hradu. Ale zajímavé jsou i různé architektonické prvky - brány, oblouky, okna ze všech možných dob... a krásný je i výhled z korun zdí nejvyšší hradní věže. architektura 11.08.2011

informace o autorovi
1 - aktuální 2 3 4 5 6 7 8 9